Informacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, w zakładce “Informacje dla Akcjonariuszy” będą na bieżąco zamieszczane wszelkie ogłoszenia wymagane przepisami prawa oraz postanowieniami statutu i skierowane do akcjonariuszy Spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.


Komunikaty / ogłoszenia: